Proje Ekibi

Özge ANDİÇ ÇAKIR
Özge ANDİÇ ÇAKIR
Proje Yöneticisi

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış olup, halen bu bölümde Doçent olarak görev yapmaktadır. Ayrıca projenin yürütüleceği EGE MATAL’ın müdür yardımcısı pozisyonundadır. Proje ortaklarından Ebiltem TTO’da 3 yıl süre ile geçmiş dönemde Müdür Yardımcılığı görevi yapmıştır. Andiç Çakır’ın devam etmekte olan 1 adet, sözleşme aşamasında 1 adet ve tamamlanmış 1 adet olmak üzere toplam 3 adet ERASMUS ve Yükseköğrenimde Stratejik Ortaklıklar KA203 projelerinde yürütücü/yönetici olarak görev almıştır. Andiç Çakır’ın çalışma alanları olan Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri, Malzeme Karakterizasyonu ve Beton Teknolojisi konularında ulusal ve uluslararası yayınları mevcut olup ilgili uluslararası teknik komitelerde aktif görev almıştır. Tamamlanmış 20 adet ulusal/uluslararası projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev yapmıştır. İkisi uluslararası olmak üzere devam eden proje yürütücülükleri ve hakemlik görevleri bulunmaktadır. Kendisi aynı zamanda Türkiye Biyotasarım Takımı kurucu üyelerindendir.

ozgeandic@gmail.com
Bahar BARAN
Bahar BARAN
Uzman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora derecesini almıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde doçent unvanıyla görev yapmaktadır. Eğitim Teknolojileri alanı ile ilgili uzaktan eğitim, sosyal medya, eğitim yazılımı geliştirme, çoklu ortam ürünleri, üç boyutlu sanal ortamlar, artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerin tıp, fen, matematik, tarih, sosyal bilgiler eğitimi alanlarında kullanılması ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları ve projeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda kodlama/programlama öğretimi ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Eğitim bilimleri alanıyla ilgili iki ulusal hakemli dergide editör olarak görev yapmaktadır. ERASMUS K203 ve TÜBİTAK 1001 projelerinde araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır. Uzman olarak görev aldığı tamamlanmış üç adet TÜBİTAK 4005 ve danışmanlık yaptığı TÜBİTAK 2209 projeleri bulunmaktadır.

bahar.baran@deu.edu.tr
Beril CEYLAN
Beril CEYLAN
Uzman

Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölümü’nde 2005 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2008 yılında aynı alanda bitirerek, 2015 yılında doktora derecesini Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölümü’nden almıştır. 2005 yılından beri Araştırma Görevlisi olarak Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. İlgi alanları arasında Dijital materyal tasarımı, öğretim tasarımı ve teknoloji entegrasyonu yer almaktadır. Bu alanlar ile ilgili çeşitli makale, bildiri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 2011-2013 yılları arasında TÜBİTAK SOBAG projesinde bursiyer olarak görev yapmıştır.

beril.ceylan@ege.edu.tr
Ayça TOKUÇ
Ayça TOKUÇ
Uzman

2017 yılında doçent ünvanını almış olup Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Fiziksel çevre kontrolü ve doğa-yapılı çevre ilişkileri kapsamında biyotasarım ve biyobenzetim konusu uzmanlık alanı olup bu konuda çeşitli bilimsel çalışmaları, yayınları ve tez yürütücülüğü bulunmaktadır. TÜBİTAK Bilim ve Toplum programı kapsamında desteklenerek yürütülen “Küçük Tasarımcılar için Doğa ve Mimarlık I ve II” başlıklı 4004 projelerinde uzman, “Doğaya Sor En İyi O Bilir: Biyobenzetimden Biyotasarıma” 4004 projesinde ise Eğitmen olarak görev almıştır. Ayrıca TÜBİTAK 4007 projelerinde de görev almıştır. Biyobenzetim ve biyotasarım alanında TÜBİTAK 1002 ve 1005 kodlu Araştırma projelerinde Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Türkiye Biyotasarım Takımı’nın kurucu üyesidir ve bu çalışmanın hak sahipleri ile benzer konularda çeşitli çalışmalar yürütmüştür.

ayca.tokuc@deu.edu.tr
Feyzal AVCI ÖZKABAN
Feyzal AVCI ÖZKABAN
Uzman

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Feyzal Özkaban, 2004 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı, Cumhuriyet dönemi modern mimarlık mirasının korunması üzerine olmakla birlikte; her ölçekte yenilikçi ve doğa dostu tasarımla ilgilenmektedir. Türkiye Biyotasarım Takımı’nın kurucu üyesi olarak hedefi; biyotasarımın sadece yeni yapılarda değil, tarihi ve kültürel mirasın korunmasında da aktif rol alması için çalışmaktır. Türkiye Biyotasarım Takımı tarafından gerçekleştirilen üç biyotasarım atölyesinin yanı sıra “Doğaya Sor En İyi O Bilir: Biyobenzetimden Biyotasarıma” başlıklı 4004 projesinde eğitmen; Mersin Bilim Şenliği kapsamında Tübitak 4007 desteği ile gerçekleştirilen “Doğanın Geometrisi:Origami”, “Bir BiyotasarımÖrneği: Bakterilerle Kumu Sertleştirme” atölyelerinde atölye lideri olarak yer almıştır.

feyzalavci@gmail.com
Arzu YILDIRIM
Arzu YILDIRIM
Uzman

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini DEÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümünde gerçekleştiren Arzu Yıldırım, Doktora derecesini 2007 yılında EÜ Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2004 senesinden beri EÜ Biyomühendislik Bölümü'nde Ar. Gör. olarak görev yapmaktadır. Temel çalışma konuları Moleküler Biyoloji, Algal Biyoteknoloji, Bitki Biyoteknolojisi ve Metabolizma Mühendisliği üzerinedir. Alglerin rekombinant ürünlerin geliştirilmesi amacı ile bir üretim platformu olarak kullanılmasına yönelik Bakanlık ve BAP projeleri yanı sıra hali hazırda bu konuya ilişkin bir TÜBİTAK 1001 projesi yürütücüsüdür.

arzuyildirim78@gmail.com
Fırat SARSAR
Fırat SARSAR
Danışman

Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dr. Öğr Üyesi

Ege Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Koordinatörü

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı


Lisans eğitimini, 2004 yılında Ege  Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Kısa dönem öğretmenlik deneyimi sonunda, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü alanında yüksek lisansını tamamladı. Fulbright bursu ile doktora eğitim bursu kazanan ilk ekiple 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ nin Georgia Eyaleti’ nde bulunan Georgia State Universitesinde doktora eğitimine başladı. 2013 Yılında Amerikanın Uluslarası Eğitim İletişim ve Teknolojileri derneği AECT tarafından alanın genç lideri intership ödülü kazandı. Aynı yıl Georgia State Universitesi tarafından en başarılı doktora öğrencisi ödülünü aldı. 2014 Yılında Georgia State Universitesinde Öğretim Teknolojileri alanında doktorasını tamamladı. 2018 yılında yine Georgia State Universitesi tarafından 40 yaş altı en başarılı mezun ödülüne layık görüldü. Dr. Sarsar 2017-2018 Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup ve hali hazırda  Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Ege Üniversitesi Surekli Egitim Merkezi Müdür yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Aynı zamanda yeni kurulmuş olan Ege Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü’ nde koordinatör görevini yürütmektedir.

Araştırma ilgi alanları arasında; uzaktan eğitim ve uygulamları, eğitimde teknoloji entegrasyonu, eğitimde sosyal medya ve İnternet araçları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslar arası indekslerde taranan çok sayıda yayını ve kitap bölümleri bulunan Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sarsar, 2004 yılından bu yana, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

 

Aylin ŞENDEMİR
Aylin ŞENDEMİR
Eğitmen

2009 yılından beri Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aslen Makina Mühendisi olan Aylin Şendemir, biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisansını ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamıştır. Akademik çalışmalarını biyomalzemeler, doku mühendisliği, hücre-yüzey etkileşimleri ve mekanotransdüksiyon konularında sürdürmektedir. Form ve işlevsellik ilişkilerinin biyomedikal amaçlı kullanımı üzerinde çalışmaktadır. Laboratuvar koşullarında mekanik özellikler, mikro ve makro yapı, biyokimyasal içerik gibi özellikleri kontrol altında tutarak biyoesinlenen biyomalzeme tasarımı ve işlevsel canlı doku üretimi konularında deneyimi vardır. Üç boyutlu biyobaskı, elektroeğirme gibi biyomalzeme üretim ve karakterizasyon yöntemlerinde, ışık, elektron ve konfokal mikroskopisinde, ayrıca moleküler düzeyde hücre karakterizasyonunda uzmandır. Biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında iki uluslararası, sekiz ulusal projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir. Türkiye Biyotasarım Takımı’nın kurucu üyesidir. “Doğaya Sor En İyi O Bilir:Biyobenzetimden Biyotasarıma” başlıklı 4004 projesinde Uzman olarak yer almıştır.

sendemir@gmail.com
Tutku Didem ALTUN
Tutku Didem ALTUN
Eğitmen

2013 yılında doçent ünvanı almış olup halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Biyotasarım, bilim ve mimarlık ilişkisine dair lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermekte, yüksek lisans tez danışmanlıkları yürütmektedir. Türkiye Biyotasarım Takımı”nın kurucu üyesidir. Ekibin, biyoesinlenmeli tasarıma ilişkin 2017 Kasım ayında başlayan bir TÜBİTAK 1002 Projesinin yürütücüsüdür. Türkiye Biyotasarım Takımı üyesi olarak katıldığı çeşitli konferans, Tübitak Projesi ve yarışmaların yanı sıra takımın eğitime yönelik vizyonu kapsamında biyotasarıma ilişkin çeşitli atölyeler yürütmektedir. Türkiye Biyotasarım Takımı tarafından gerçekleştirilen üç biyotasarım atölyesine ek olarak “Doğaya Sor En İyi O Bilir:Biyobenzetimden Biyotasarıma” başlıklı TÜBİTAK 4004 projesinde eğitmen; Mersin Bilim Şenliği kapsamında TÜBİTAK 4007 desteği ile gerçekleştirilen “Doğanın Geometrisi:Origami”, “Bir BiyotasarımÖrneği: Bakterilerle Kumu Sertleştirme” atölyelerinde atölye lideri olarak yer almıştır.

tutkudidemaltun@gmail.com
Gülden KÖKTÜRK
Gülden KÖKTÜRK
Eğitmen

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı sinyal ve görüntü işleme olup bu alanda lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermektedir. Türkiye Biyotasarım Takımı’nın kurucu üyesidir. Tamamlamış olduğu ve uzman olarak görev aldığı Tübitak 4004 destekli ‘Küçük Tasarımcılar İçin Doğa ve Mimarlık I ve II’ konulu projelerinin yanı sıra; fotobiyoreaktörler, güneş ve rüzgar enerjisi konularında birçok lisans projesi tamamlatmış, yüksek lisans projeleri yürütmektedir. Türkiye Biyotasarım Takımı tarafından gerçekleştirilen üç biyotasarım atölyesine ek olarak “Doğaya Sor En İyi O Bilir:Biyobenzetimden Biyotasarıma” başlıklı TÜBİTAK 4004 projesinde eğitmen; Mersin Bilim Şenliği kapsamında TÜBİTAK 4007 desteği ile gerçekleştirilen “Doğanın Geometrisi:Origami”, “Bir BiyotasarımÖrneği: Bakterilerle Kumu Sertleştirme” atölyelerinde atölye lideri olarak yer almıştır. İlgi alanları; işaret ve görüntü işleme, biyomedikal işaret işleme, dalgacık kuramı, sürdürülebilir enerji, biyomimikri ve biyotasarım üzerinedir.

gulden.kokturk@deu.edu.tr
Ortaç ONMUŞ
Ortaç ONMUŞ
Eğitmen

1975 doğumlu olan Ortaç ONMUŞ, 1999 yılında Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1999-2002 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programını tamamlayarak, 2008 yılında Ornitoloji konusunda Doktorasını bitirmiştir ve Ornitoloji (Zooloji-Ekoloji) dalında Fen Doktoru Ünvanını almıştır. Ornitoloji (Kuş Bilimi), Ekoloji, Canlı türlerinin dağılımlarının modellenmesi (Ekolojik Niş Modellemesi), Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uzaktan algılama, istatistik, koloniyel su kuşlarının izlenmesi ve üreme alanlarının korunması, yönetilmesi, rehabilitasyonu ve restorasyonu, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin koruma amaçlı izlenmesi ve tür koruma eylem planlarının hazırlanması, sulak alanlar, küresel iklim değişikliğinin çevre ve canlı türlerine üzerine etkisi konularında uzmanlıkları bulunmaktadır.

ortac.onmus@ege.edu.tr
Türkan Ercan ÖZAYDIN
Türkan Ercan ÖZAYDIN
Eğitmen

Lisans öğrenimi Ege Üniversitesi, Biyoloji bölümünde gerçekleştirmiştir. 2010 yılında biyoloji bölümünde doktorasını tamamlamıştır. 2000 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaktadır. İlgi alanları arasında biyoloji eğitimi, STEM çalışmaları yer almaktadır. Bu alanlar ile ilgili çeşitli makale, bildirileri bulunmaktadır. TÜBİTAK 4004 ve 4005 projelerinde çeşitli görevlerde aktif olarak yer almış ve eğitimler vermiştir.

turkan.ozaydin@ege.edu.tr
Semih ERDEN
Semih ERDEN
Eğitmen

Lisans eğitimini Ege, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamlayan Semih Erden 2011 yılından beri Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi’nde görev yapmaktadır. Erden profesyonel kariyerinde teknoloji transferi ve teknoloji tabanlı şirketlerde ürün ticarileştirme konularına odaklanmıştır. Birçok teknoloji tabanlı girişimin fikirden ürüne giden süreçlerine eşlik etmenin yanı sıra kendisi de bir donanım girişimi kurmuştur. Erden kuruluşundan beri bir parçası olduğu Ege Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezi’nin koordinatörlüğünü de yapmaktadır.

semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr
İrem BAYRAMOĞLU
İrem BAYRAMOĞLU
Rehber

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 3. Sınıf öğrencisidir.

iirem.bayramoglu@gmail.com
Şenay UĞUR
Şenay UĞUR
Rehber

Ege Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir.

senyugur@gmail.com
Elif TÜMER
Elif TÜMER
Rehber

Ege Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir.

Elftmr1995@gmail.com
Fulya SELÇUK
Fulya SELÇUK
Rehber

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü doktora öğrencisidir ve halen bu bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

fulyaselck@gmail.com
Cem TÜRKAY
Cem TÜRKAY
Rehber

Ege Üniversitesi, İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora Programı öğrencisidir.

Şerife TOZAN RÜZGAR
Şerife TOZAN RÜZGAR
Rehber

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Lab. Uyg. ve Arş. Merkezi/EGE-MATAL’da Proje Personeli olarak çalışmaktadır. Ege Üniversitesi Biyoteknoloji A.B.D doktora öğrencisidir.

tozanserife@gmail.com
Pınar Sözer BAHADIR
Pınar Sözer BAHADIR
Rehber

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Lab. Uyg. ve Arş. Merkezi/EGE-MATAL’da Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

pinarsozer@gmail.com
Ece BAYIR
Ece BAYIR
Rehber

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Lab. Uyg. ve Arş. Merkezi/EGE-MATAL’da Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

ece.bayir@ege.edu.tr
Melike AKÇELİK
Melike AKÇELİK
Rehber

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisidir.

makcelik123@gmail.com
Gürkan BEYAZGÜL
Gürkan BEYAZGÜL
Rehber

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görev yapmaktadır.

gurkan.beyazgul@deu.edu.tr