Proje Hakkında

Biyobenzetim, doğanın zaman içinde test edilmiş kalıplarını ve stratejilerini taklit ederek insanoğlunun yaşadığı sorun ve zorluklara sürdürülebilir çözümler arayan, disiplinler arası bir yaklaşımdır.

Biyotasarım doğayı inceleyerek bulguları disiplinler arası bir yaklaşımla sentezleyen, doğa dostu, kullanışlı ve insan sağlığına zarar vermeyen ürün ve sistem tasarımları üretilmesini sağlayan bir çalışma alanıdır.

Neden Biyobeta?

Mühendislik /mimarlık disiplinlerinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin doğayı uygun tekniklerle inceleyebilmeleri ve tasarımlarında doğadan esinlenmeleri için eğitim yaklaşımlarını geliştirmek, derslerine bu yaklaşımı entegre etmek istiyoruz. Bu sayede öğrenciler çalışma hayatlarında yapacakları ürün ve süreç tasarımlarında bu yetilerini kullanarak farklılıklarıyla ön plana çıkacaklar. Biyobenzetim ve biyotasarım teknikleri Avrupa ve ABD’de okullarda öğretilmekte olup ülkemizde, az sayıda ve birkaç dersle sınırlıdır. Biyobeta, bu doğrultuda kazanımlar hedeflemektedir.

Bu sebeple amacımız, mimarlık ve mühendislik alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdüren öğretim üye ve elemanlarında biyobenzetim ve biyotasarım konularında farkındalık yaratmak, eğitim ve bilimsel düşünce sistematiklerinde bu temel yaklaşımı kullanmayı alıştırmak ve bunu gerçekleştirirken yenilikçi eğitim uygulamalarını kullanmalarını sağlamaktır.

Hedeflerimiz,

• Biyotasarım ve biyobenzetim odaklı düşünme sürecinin kavranması,
• Doğayı tanımak için detaylı gözlem yapabilme, ilgili araç ve gereçleri kullanabilme,
• Sorun odaklı/örnek odaklı bakış açısıyla düşünerek doğadan ilham alma,
• Fotoğraf ve video görsellerini düzenleyerek ders materyali halinde sunabilme,
• 2 boyutlu görselleri 3 boyutlu modele çevirebilme,
• Biyobenzetim/biyotasarım konularını kendi ders içeriklerimize entegre edebilme,
• Hazırlanan eğitim materyallerini e-öğrenme platformlarında paylaşma,
• Mobil uygulama ve e-öğrenme ortamlarını ders materyalleri hazırlamak için kullanabilme,
Neler Yapacağız?

Hedef kitlemiz mühendislik/mimarlık dallarında eğitim vermekte olan öğretim üye ve elemanları ile birlikte

- Biyotasarım ve biyobenzetim konularında paylaşımlar, farklı çalışma disiplinlerinden örnekler,
- Doğa gözlemi için farklı araçların kullanılması,
- Doğadan elde edilen örneklerin ders materyali haline getirilmesi için fotoğraf ve videoların hazırlanması,
- Dijital ders materyali geliştirme
- E-öğrenme uygulamaları ve mobil uygulamalarla ders materyallerinin sunumu